Exposure / Particileren in de Zuid-Kaukasus (Voorpublicatie)
Something
Exposure
Productions
Playground
Movies
Cast
DSC 0786

Particileren in de Zuid-Kaukasus (Voorpublicatie)

Het decembernummer van het HRD Magazine 'Develop' heeft als thema 'Particileren': "De basisstelling daarbij is dat participatieprocessen leiden tot nieuwe kennis." Een van de artikelen is geschreven door onder andere Tjip en Pieterjan. Het artikel gaat over het project Democracy Starts With You in de Zuid-Kaukasus. Op deze site kun je alvast de eerste alinea's van het artikel lezen.

 

 

Het thema leren participeren krijgt een andere invulling in de Zuid-Kaukasus. In dit artikel willen wij schrijven over onze ervaringen met dit thema in Armenië, Azerbeidzjan en Georgië. Met verschillende mensen hebben we in die regio het simulatiespel Democracy Starts With You! ontwikkeld voor middelbare scholieren en docenten.


Armenië, Azerbeidzjan en Georgië zijn de drie landen die de Zuid-Kaukasus vormen. Het zijn drie landen die zich in de jaren negentig van de vorige eeuw onafhankelijk verklaarden van de Sovjet Unie en zich als representatieve democratieën ontwikkelden. In theorie zouden de democratische regels moeten gelden en mensen in vrijheid hun stem kunnen uitbrengen. Maar hoe ervaar je de betekenis van democratie, als je opgroeit in een land waar je stemt op een partij zonder een program? Waar de stembusgang gepaard gaat met fraude? Wanneer je anderen hun macht ziet gebruiken om familieleden of vrienden aan werk te helpen? Wanneer je bestuurders zichzelf privileges ziet toe-eigenen maar geen verantwoording af ziet leggen? Wanneer je een journalist hoort vertellen dat hij weken moet wachten voordat hij antwoord krijgt van de minister op zijn vraag? Hoe ervaar je de betekenis van democratie, wanneer je überhaupt de zin van een verkiezing niet inziet? Wat is dan je antwoord op de vraag wat democratie voor jou betekent?


Laten we ‘in theorie’ daarom cursiveren, want de overgang van autoritair naar democratisch bestuur is nog steeds gaande en verloopt verre van vlekkeloos. Cruciale democratische principes ontbreken en hervormingen in het kiesstelsel, de rechtelijke macht, de mediavrijheid en het ambtelijk en bestuurlijk apparaat zijn broodnodig. Laat staan dat democratische veranderingen al zijn doorgevoerd in de praktijk van alledag. Een politieke cultuur van vrije verkiezingen, vertrouwen in politici en politieke ethiek is nog niet zichtbaar. Zo’n cultuur is van cruciaal belang om de democratische ontwikkelingen te bespoedigen en duurzaam te maken. Het gaat er om dat mensen in de Zuid-Kaukasus kunnen kiezen, hun mening kunnen uiten en andere meningen kunnen onderzoeken. Het gaat er om dat zij zich kunnen vertegenwoordigen en zich vertegenwoordigd voelen in lokale, regionale en nationale gemeenschappen en daarbij zeker zijn van hun rechtsbasis. 

Het onderwijs speelt een sleutelrol in het creëren van zo’n cultuur. Door middel van een lespakket over democratie en politieke participatie levert het project Democracy Starts With You! daaraan een bijdrage in Armenië, Azerbeidzjan en Georgië.


In dit artikel willen we schrijven over de onze ervaringen met leren participeren in de Zuid-Kaukaus. Als secretaris van de Eduardo Frei Foundation (EFF) en als ontwerpers van Kessels & Smit, The Learning Company faciliteerden we het ontwerp van het lespakket, wat zich heeft ontwikkeld tot een simulatiespel, en de trainingen aan tientallen docenten over dit thema. Het doel van dit project is om jongeren, met name van het platteland in de Zuid-Kaukasus, te leren participeren in gemeenschappen op lokaal niveau en in het landsbestuur. 


Doorlopend tussen de paragrafen vind je twitter berichten die Pieterjan, Bronne en Tjip tijdens het projectwerk in Georgië de wereld rondstuurde.

 

 

 

  • In het decembernummer van Develop kun je het artikel verder lezen!

 


Terug naar overzicht
| credits | login